BDSM kontrakters binding

Erotisk dominans er langtfra kun den åbenlyse fysiske leg med binderier og smæk, piske og middelalderlige tortur redskaber.

Rent faktisk foregår langt den største del, på et helt andet og ikke nær så synligt plan, nemlig i hjernen. Det psykologiske spil, der foregår mellem to mennesker, der udøver Erotisk dominans har sit helt eget usynlige liv, som er utroligt svært at forklare. Det er en psykologisk faktor, der kan være SÅ stor, at den overgår og tilsidesætter ALT andet.

Er de psykiske bånd rigtig stærke, så vil alle normale samfundsregler og normer være ophævet imellem de to parter. I stedet skaber de i fællesskab deres helt egne regler, som  “normale” mennesker vil finde mere eller mindre tossede, hvis de altså kendte dem. Men for den Dominante og den underkastede er det dyb, dyb alvor og hvert et ord er ment bogstaveligt.

Ofte ses den psykologiske binding forsøgt nedfældet i en skriftlig kontrakt. En kontrakt der giver den Dominante mere eller mindre magt over den underkastede. Det kan f.eks. være at den Dominante EJER den underkastede seksuelt, eller måske endda totalt. Bestemmer ALT og kan sætte regler om alt, lige fra påklædning til opførelse, samt til hvad den underkastede måtte blive udsat for seksuelt.

Den Dominante vil ofte kunne få den underkastede til at gøre ALT. Og den underkastede vil gøre ALT, uden at stille spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt eller ej. Den underkastedes normale dømmekraft er lagt i hænderne på den Dominante. Om DET så er godt eller skidt ? Det er i hvert fald spændende *smiler stort*

Er du i tvivl om begreberne indenfor BDSM så tjek denne lille guide.

Men det sætter i sagens natur også store krav om selvdisciplin til den Dominante.

Grænsen er hårfin mellem magtmisbrug og sjov udviklende leg.

Men vær klar over, at man IKKE kan fralægge sig ansvaret for sine handlinger, via en kontrakt. Misbrug, ER og bliver misbrug – uanset om man har kontrakt eller ej.